Paid-by-themewiki.top
EnglishFrenchGermanItalianJapanesePortugueseRussianSpanishTurkish

CCNA Gün 18 - RIP & EIGRP

Bu Yazıda Distance Vector Türündeki Dinamik Yönlendirme Protokolleri olan RIP (Routing Information Protocol) ve EIGRP'nin (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) temellerini öğreneceğiz.

RIP & EIGRP, CCNA 200-301 Sınavı Konularından çıkarıldı, fakat temellerini öğrenmek önemlidir. Çünkü Sınavda bu konular ilgili soru çıkabilir. Bu Konudan önce Dinamik Yönlendirme Yazısını okumanızı tavsiye ederim.

RIP (Router Information Protocol)

 • Endüstri Standardı bir Protokoldür.

 • RIP, Distance Vector Türündeki bir IGP olduğundan rotaları öğrenmek ve paylaşmak için Routing-by-Rumor mantığını kullanır.
 • RIP, Hop Count Metriğini kullanır. Hedefe giden yoldaki her Router bir Hop olarak sayılır ve Bandwidth Önemsizdir.
 • Maximum Hop Count = 15. Bundan daha fazlası Ulaşılamaz (Unreachable) kabul edilir ve RIP Rotayı Route Tablosuna eklemez. Bu nedenle RIP, çok büyük ağlar için kullanılamaz. Aslında RIP gerçek ağlarda neredeyse hiç kullanılmıyor, ancak küçük ağlarda ve ayrıca LAB ortamlarında kurulumu hızlı ve basit bir IGP olarak kullanılabilir.

 • RIP, üç versiyona sahiptir:

  • IPv4 için RIPv1 ve RIPv2.
  • IPv6 için RIPng (RIP Next Generation).

 • RIP, Rota bilgilerini öğrenmek ve paylaşmak için iki mesaj türü kullanır:

  • Request: RIP Etkinleştirilmiş Komşu Router'lardan Route Tablolarını Göndermelerini İsteyen İstek Mesajıdır.

  • Response: Router'ın Route Tablosunu Komşu Router'lara Gönderdiği Yanıt Mesajıdır.

 • Varsayılan olarak RIP etkinleştirilmiş Router'lar, Route Tablolarını Her 30 Saniyede Bir Paylaşır. Bu çok sayıda Router'a sahip ağlarda sorunlara neden olabilir, çünkü bu düzenli güncelleme mesajları ağı tıkayabilir.

RIPv1 vs RIPv2 

RIPv1

 • RIPv1, Yalnızca Sınıflı (Classful) Ağların  (Class A, Class B, Class C) Reklamını yapar. VLSM ve CIDR Desteklemez.

 • RIPv1 Bir Komşuya Ağı Tanıttığında, Reklama Subnet Mask Bilgisini bile Dahil Etmez (Response Mesajı). Reklamı yapılan Ağ A Sınıfı aralığındaysa /8, B Sınıfı aralığındaysa /16, C Sınıfı aralığındaysa /24 olduğu varsayılır.

 • Aşağıda bazı Subnet örnekleri ve RIPv1'in onları nasıl Classful Ağlar olmaya zorladığı görülmektedir.

  • 10.192.0.0/14 A Sınıfı bir Ağ, 10.0.0.0/8 olacaktır.

  • 172.16.192.0/18 B Sınıfı bir Ağ, 172.16.0.0/16 olacaktır.

  • 192.168.1.4/30 C Sınıfı bir Ağ, 192.168.1.0/24 olacaktır.
Bu durum artık IPv4 Adres Sınıflarının kullanılmadığı ve CIDR / VLSM ile değiştirildiği modern ağlarda kabul edilemez. Sadece Classful Ağları değil, Subnet'leri de kullanma yeteneğine ihtiyacımız var.

 • RIPv1 Mesajları Broadcast 255.255.255.255 Adresine Gönderilir, bu nedenle Collision Domain'deki tüm Router'lar mesajları alır.

RIPv2

 • VLSM ve CIDR Destekler. Rota Reklamlarında Subnet Mask Bilgilerini de İçerir. Örneğin /30 bir Ağ, /30 olarak tanıtılacaktır.
 • RIPv2 Mesajları Multicast 224.0.0.9 Adresine Gönderilir. Bu adres, Multicast Adresleri için ayrılmış D Sınıfı aralığındadır.

Broadcast Mesajlar, LAN'daki tüm cihazlara iletilir. Multicast Mesajlar, Yalnızca Belirli bir Multicast Grubuna Katılan Cihazlar Tarafından Alınır.

RIP Yapılandırması

Topoloji

topoloji

Topolojideki R1 dışındaki Tüm Router'lar RIP ile Yapılandırılmıştır, bu nedenle sadece R1'i yapılandıralım.

rip configuration

 • router rip komutu ile RIP Yapılandırmasına girilir (config-router).
 • version 2 komutu ile RIPv2 seçilir. RIP kullanacaksanız her zaman v2 kullanın.
 • no auto-summary komutunu kullanın. Otomatik Özetleme Varsayılan olarak Açıktır ve Router'ın Reklamını Yaptığı Ağları Otomatik olarak Classful Ağlara Dönüştürür. Örneğin, R1'e bağlı 172.16.1.0/28 ağı B Sınıfı bir ağdır, bu nedenle 172.16.0.0/16 olarak tanıtılacaktır. RIP'i yapılandırırken her zaman version 2 ve no auto-summary komutlarını kullanın.

 • network komutu, Router'a Belirtilen Aralıkta Bulunan bir IP Adres ile Yapılandırılmış Portları Aramasını Söyler. Ardından aralığa düşen Port veya Portlarda RIP etkinleştirilir. Router, RIP Etkinleştirilmiş Komşuları ile Adjacency oluşturacak ve Portuna / Portlarına Bağlı Ağın / Ağların Reklamını Yapacaktır.

  • Network Komutunun Kendisi Sınıflıdır (Classful), Otomatik Olarak Sınıflı Ağlara Dönüştürecektir. Örneğin network 10.0.12.0 komutunu girseniz bile 10.0.0.0'a (A Sınıfı) dönüştürülecektir. Yani A Sınıfı için ilk 8 Bitten sonraki diğer tüm Bitler 0'a çevrilecektir. Bu davranış nedeniyle Netmask / Subnet Mask Girmeye Gerek Yoktur.  Network Komutu Router'a Hangi Ağların Reklamını Yapacağını Söylemez, Hangi Portlarda RIP'i Etkinleştireceğini Söyler ve Ardından Router Bu Portlara Bağlı Ağların Reklamını Yapar.

  • Peki bu komutun gerçekte ne etkisi var? R1 G0/0 Portu 10.0.12.0/30 ve G1/0 Portu 10.0.13.0/30'dur, ancak yukarıdaki resimde network 10.0.0.0 komutunu girdim. Network komutu Sınıflı olduğundan 10.0.0.0'ın 10.0.0.0/8 olduğu varsayılır. R1, 10.0.0.0/8 ile eşleşen IP Adrese sahip tüm Portları arayacaktır. /8, yalnızca ilk 8 Bitin eşleşmesi gerektiği anlamına gelir, bu nedenle Port IP Adresinin İlk Sekizlisinin (First Octet) aynı olması gerekir. 10.0.12.1 ve 10.0.13.1 adreslerinin her ikisi ile eşleşir, her ikisinde de İlk Sekizli 10'dur. Dolayısıyla RIP, G0/0 ve G1/0 Portlarında etkinleştirilir.

  • R1 daha sonra komşuları R2 ve R3 ile Adjacency oluşturur. R1, R2 ve R3'e Rota bilgisi gönderecek ve alacaktır. R1, G0/0 ve G1/0 Portlarına bağlı olan 10.0.12.0/30 ve 10.0.13.0/30 Ağlarını RIP komşuları olan R2 ve R3'e tanıtır.

  • Ayrıca network 172.16.0.0 komutunu da yapılandırdık. 172.16.0.0'ın 172.16.0.0/16 olduğu varsayılır. R1, 172.16.0.0/16 ile eşleşen IP Adrese sahip tüm Portları arayacaktır. 172.16.1.14 adresi ile eşleşir, bu nedenle R1 G2/0 Portunda RIP etkinleştirilir.

  • R1'in G2/0 Portuna bağlı Herhangi bir RIP Komşusu yoktur, dolayısıyla Adjacency oluşmaz. Ancak R1, RIP Komşularına 172.16.1.0/28 Ağını tanıtır.

  • Birkaç farklılık olsa da, EIGRP ve OSPF network komutları da bu şekilde çalışır

 • R1'in G2/0 Portuna bağlı hiçbir RIP Komşusu olmamasına rağmen R1 sürekli olarak G2/0 Portundan RIP Reklamları gönderecektir. Bu gereksiz bir trafiktir, bu nedenle G2/0 Portu, passive-interface interface-id komutu ile yapılandırılmalıdır.

rip passive-interface command

  • passive-interface komutu, Router'a Belirtilen Porttan RIP Reklamları Göndermeyi Durdurmasını Söyler. Ancak Router, Porta Bağlı olan 172.16.1.0/28 Ağını RIP Komşuları R2 ve R3'e tanıtmaya devam edecektir. passive-interface komutunu her zaman RIP Komşusu olmayan Portlarda kullanmanız önerilir. 

  • EIGRP ve OSPF'de de passive-interface komutu vardır ve etkisi aynıdır.

RIP ile Default Route Reklamını Yapma

RIP'in bir işlevini daha göstermek için G0/3 Portu aracılığıyla R1'e bir internet bağlantısı ekledim.

rip default route advertise

İnternete doğru bir Default Route (Varsayılan Rota) yapılandırdım.

default route varsayılan rota

R1'in Route Tablosunda herhangi bir Rota ile eşleşmeyen paketler internete gönderilecektir.

R2, R3 ve R4'e bu Default Route hakkında bilgi vermek için RIP'i kullanmak istiyorum, böylece Diğer Router'lar da İnternete Erişebilirler.

RIP Default Route (Gateway of Last Resort) Duyurma Komutu (config-router): default-information originate

Bu komut, R1'de Yapılandırdığımız Default Route bilgisini R2 ve R3'e bildirecek ve R2 / R3 de R4'e bildirecektir.

Sadece R4'ün Route Tablosunu kontrol edelim.

Gateway of last resort is 10.0.34.1 network 0.0.0.0 yazdığına dikkat edin. Ancak bunun altında biri Fa2/0 Portundan R3'e ve diğeri G0/0 Portundan R2'ye olmak üzere iki Rota görebilirsiniz. Bu Rotaların her ikisinin de Metrik Değeri (Hop Count) aynı olduğundan, R4, iki Rota üzerinde Load Balancing yapar.

OSPF Protokolü de default-information originate komutuna sahiptir ve etkisi aynıdır.

show ip protocols

Bu Komut, Router Üzerinde Etkin olan Dinamik Yönlendirme Protokolünün Parametrelerini, İstatistiklerini Görüntüler ve Mevcut Durumu Hakkında Bilgi Verir. RIP, EIGRP ve OSPF için Kullanılabilir.

show ip protocols

 • Routing Protocol: RIP

 • Default version control: version 2 (RIPv2)

 • Automatic network summarization is not in effect (no auto-summary komutu)

 • Maximum Path: Varsayılan Olarak Aynı Hedefe Giden Rotalar Aynı Metriğe Sahiplerse (ECMP - Load Balance) RIP, Route Tablosuna En Fazla 4 Rota Ekler. 

  • Ancak bu değiştirilebilir (config-router): maximum-path number-of-paths

maximum-path command

  • maximum-path komutu, EIGRP ve OSPF için de aynıdır.

 • Routing for networks: Network Komutu ile Girdiğimiz Ağları Göstermektedir. Bunlar RIP'in Reklamını Yaptığı Gerçek Ağlar Değildir, Network Komutu Yalnızca RIP'in Hangi Portlarda Etkinleştirileceğini Belirler.

 • Passive Interface(s)

 • Routing Information Sources

  • Gateway: R1'in RIP Komşularını, R2 (10.0.13.2) ve R3 (10.0.13.2) görebilirsiniz.

  • Distance: Administrative Distance (RIP - Varsayılan 120).

   • AD Değerini Değiştirebiliriz (config-router): distance administrative-distance-value

dynamic routing distance command

   • distance komutu, EIGRP ve OSPF için de aynıdır.


EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)

 • Cisco tescilli bir protokoldür. Ancak Cisco, diğer markaların bunu kendi cihazlarına uygulayabilmesi için bazı bölümlerini açıkça yayınladı.

 • Advanced / Hybrid Distance Vector Yönlendirme Protokolü olarak kabul edilir.

 • Ağdaki değişikliklere tepki vermede RIP'den çok daha hızlıdır.

 • RIP gibi 15 Hop Count sınırına sahip değildir, bu nedenle çok büyük ağları destekler.

 • EIGRP Mesajları Multicast 224.0.0.10 Adresine Gönderilir.

 • EIGRP, Unequal-Cost Load Balancing Gerçekleştirebilen Tek IGP'dir.

  • EIGRP varsayılan olarak RIP gibi en fazla 4 Rota üzerinden ECMP - Load Balancing gerçekleştirir. Ancak bunu Eşit Metriğe Sahip Olmayan Birden Çok Rota Üzerinde de Yapabilir.

  • EIGRP bu Rotalar üzerinde Bant Genişliği ile orantılı olarak Load Balancing yapacaktır. Daha Düşük Metrik Değerine sahip yollar üzerinden daha fazla trafik gönderilecek ve Daha Yüksek Metrik Değerine sahip yollar daha yavaş olduğu için daha az trafik gönderilecektir.

 • EIGRP güzel bir protokoldür, ancak kullanımı çoğunlukla yalnızca Cisco cihazları ile sınırlı olduğundan OSPF kadar kullanılmaz.

EIGRP Yapılandırması

Topoloji

eigrp topoloji

eigrp configuration

 • router eigrp AS-number komutu ile EIGRP Yapılandırmasına girilir (config-router). Router'lar arasında AS (Autonomous System) Numarası Eşleşmelidir, Aksi Durumda Adjecency Oluşturulup Rota Bilgileri Paylaşılmaz. Aynı AS Numarasını R2, R3, R4'te zaten yapılandırdım, bu yüzden aynısını R1'de de yapılandırdım.

 • no auto-summary komutu ile Otomatik Özetlemeyi kapatıyoruz. RIP ile aynı işlevi görür. Router IOS sürümüne bağlı olarak auto summary komutu varsayılan olarak etkin veya devre dışı durumda olabilir.

 • RIP'de olduğu gibi passive-interface g2/0 komutunu kullandım.

 • R1 G0/0 ve G1/0 Portlarında EIGRP etkinleştirmek için network 10.0.0.0 komutunu kullandım. EIGRP'de Network Komutu ile Birlikte Netmask / Subnet Mask Kullanılabilir. Ancak Netmask / Subnet Mask belirtilmezse Sınıflı (Classful) Adrese Dönüştürülecektir. Dolayısıyla 10.0.0.0'ın 10.0.0.0/8 olduğu varsayılır.
  • Eğer Netmask / Subnet Mask belirtmek istersek; network 172.16.1.0 0.0.0.15 (Wildcard Mask) komutunu kullanabiliriz. Bu komut, G2/0 Portunda EIGRP'yi etkinleştirir.

   • 255.255.255.240 (Subnet Mask) = 0.0.0.15 (Wildcard Mask)

 • EIGRP Normal bir Netmask / Subnet Mask Yerine Wildcard Mask Kullanır.

Wildcard Mask

 • Temel olarak Netmask / Subnet Mask'in tersidir.

Örnekler

wildcard mask examples

Wildcard Maskesindeki 0 Bitleri, Network Komutu ile Yapılandırılan IP Adresinin İlk kaç Bitinin Port / Portlarda Yapılandırılan IP Adresinin / Adreslerinin İlk kaç Biti ile Eşleşmesi Gerektiğini belirtir. Wildcard Maskesindeki 1 Bitleri ise Bunun Tam Tersi, Eşleşmek Zorunda Olmadığı Anlamına Gelir.

Daha iyi anlamak için örneklere bakalım.

eigrp wildcard mask

Yukarıdaki Wildcard Mask, İlk 28 Bitin Eşleşmesi Gerektiği Anlamına  Gelir. Eşleşme Bulunduğundan Dolayı EIGRP R1 G2/0 Portunda Etkinleştirilir.

eigrp wildcard mask example

Yukarıdaki Wildcard Mask, İlk 29 Bitin Eşleşmesi Gerektiği Anlamına Gelir. R1 G2/0 IP Adresi ile Network Komutu arasında Eşleşme Bulunamadığından Bu Portta EIGRP Etkinleştirilmez.

Yukardaki Wildcard Mask, İlk 29 Bitin Eşleşmesi Gerektiği Anlamına Gelir. Eşleşme Bulunduğundan Dolayı EIGRP R1 G2/0 Portunda Etkinleştirilir.

Yukardaki Wildcard Mask, İlk 5 Bitin Eşleşmesi Gerektiği Anlamına  Gelir. Eşleşme Bulunduğundan Dolayı EIGRP R1 G2/0 Portunda Etkinleştirilir. 

R1 Yapılandırmasına geri dönelim. Bu Duruma /28 Wildcard Mask kullandım.

R1(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.15

R1 G2/0 Portunda EIGRP Etkinleştirilir ve Porta Bağlı olan 172.16.1.0/28 Ağı Aynı AS Numarası ile EIGRP Etkinleştirilmiş Komşu Router'lara Tanıtılacaktır.

EIGRP hakkında bilgi almak için show ip protocols komutuna bir göz atalım.

eigrp show ip protocols

 • Routing Protocol: eigrp 1 (AS)

 • EIGRP Varsayılan Metrik Değeri olarak Yoldaki En Yavaş Bağlantının Bant Genişliği (Bandwidth) ve Yoldaki Tüm Bağlantıların Gecikme (Delay) Değerlerinin Toplamını kullanır.

  • EIGRP Metrik Hesaplama Formülü

eigrp metric formula

   • Varsayılan olarak K1 = 1 (Bandwidth) ve K3 = 1 (Delay) Değerleri Kullanılır. Diğer K2, K4, K5 Değerleri Varsayılan olarak 0'a Ayarlanmıştır ve Metriği Hesaplamak için Kullanılmaz. Ancak Bu Yapılandırma ile değiştirilebilir.

   • Formülü ezberlemenize gerek yok, sadece bir fikir vermesi amacıyla paylaştım.

 • Router-ID: 172.16.1.14

  • EIGRP ve OSPF'de Router, Kendisini AS içinde Tanımlayan Benzersiz (Unique) bir Router ID'ye Sahiptir.

  • Router ID'nin Belirlenmesi için Öncelik Sırası

eigrp ospf router-id priority

   • Router ID Manuel olarak Yapılandırılmışsa, bu Router ID olacaktır.

   • Router ID Manuel olarak Yapılandırılmamışsa, Router'ın Loopback Interface'lerindeki En Yüksek IP Adres, Router ID olacaktır. Loopback Interface, Router içindeki Mantıksal / Sanal Arayüzlerdir.

   • Yapılandırılmış Loopback Interface yoksa, Router'ın Herhangi bir Fiziksel Portundaki En Yüksek IP Adres, Router ID olacaktır.

Router ID Manuel Yapılandırma Komutu (config-router): eigrp router-id a.b.c.d

eigrp router-id configuration

show ip protocols komut çıktısında Router ID'nin değiştiğini görebiliriz.

router-id

 • Automatic Summarization: disabled

 • Maximum path: 4

 • Routing for Networks: (network komutu)

  • 10.0.0.0
  • 172.16.1.0/28

 • Passive Interface(s): GigabitEthernet2/0

 • Routing Information Sources:

 • Distance (AD): Internal EIGRP = 90, External EIGRP = 170 (External EIGRP: EIGRP'nin Dışından Gelen ve Daha Sonra EIGRP'ye Eklenen Rotalardır).

R1 - show ip route

EIGRP Rotaları, D ile gösterilir.


Quiz 1


Cevap: a

Quiz 2


Cevap: a

Quiz 3


Cevap: d

LAB - ANKI

LAB Çözümü

eigrp packet tracer lab

1.

R1
Router(config)#hostname R1
R1(config)#int g0/0
R1(config-if)#ip address 10.0.12.1 255.255.255.252
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#int f1/0
R1(config-if)#ip address 10.0.13.1 255.255.255.252
R1(config-if)#no sh
 
R2
Router(config)#hostname R2
R2(config)#int g0/0
R2(config-if)#ip address 10.0.12.2 255.255.255.252
R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#int f1/0
R2(config-if)#ip address 10.0.24.1 255.255.255.252
R2(config-if)#no shutdown

R3
Router(config)#hostname R3
R3(config)#int f1/0
R3(config-if)#ip address 10.0.13.2 255.255.255.252
R3(config-if)#no sh
 
R3(config-if)#int f2/0
R3(config-if)#ip address 10.0.34.1 255.255.255.252
R3(config-if)#no shutdown

R4
Router(config)#hostname R4
R4(config)#int g0/0
R4(config-if)#ip address 192.168.4.254 255.255.255.0
R4(config-if)#no sh

R4(config-if)#int f1/0
R4(config-if)#ip address 10.0.24.2 255.255.255.252
R4(config-if)#no sh

R4(config-if)#int f2/0
R4(config-if)#ip address 10.0.34.2 255.255.255.252
R4(config-if)#no shutdown

2.

R1
R1(config)#int loopback 1
R1(config-if)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.255

R2
R2(config)#int loopback 2
R2(config-if)#ip address 2.2.2.2 255.255.255.255

R3
R3(config)#int loopback 3
R3(config-if)#ip address 3.3.3.3 255.255.255.255

R4
R4(config)#int loopback 4
R4(config-if)#ip address 4.4.4.4 255.255.255.255

3.

Not: Tek bir Komut ile Router'daki Tüm Portlarda EIGRP Aktifleştirme: network 0.0.0.0 255.255.255.255 (/0). Gerçek Ağlarda Önerilmez.

Not 2: Loopback Interface'leri passive-interface Yapmamızın Sebebi: Loopback Interface, Router için Herhangi bir Fiziksel Porttan Farksızdır ve Loopback Interface bir Cihaza Bağlı olmasa Bile, EIGRP Mesajları bu Interface'den Gönderilir. Bu Router'da Sadece Kaynak israfı olur, Bu Nedenle Pasif Yapmalıyız.

R1
R1(config)#router eigrp 1
R1(config-router)#no auto-summary 
R1(config-router)#network 10.0.12.0 0.0.0.3
R1(config-router)#network 10.0.13.0 0.0.0.3
R1(config-router)#network 1.1.1.1 0.0.0.0
R1(config-router)#passive-interface lo1

R2
R2(config)#router eigrp 1
R2(config-router)#no auto-summary 
R2(config-router)#network 10.0.12.0 0.0.0.3
R2(config-router)#network 10.0.24.0 0.0.0.3
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 100: Neighbor 10.0.12.1 (GigabitEthernet0/0) is up: new adjacency -> R1 G0/0 Portunda Önceden EIGRP Aktifleştirdiğimiz için R2, G0/0 Portu üzerinden R1 ile Adjacency oluşturdu.
R2(config-router)#network 2.2.2.2 0.0.0.0
R2(config-router)#passive-interface lo2

R3
R3(config)#router eigrp 1
R3(config-router)#no auto-summary 
R3(config-router)#network 10.0.13.0 0.0.0.3
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 10.0.13.1 (FastEthernet1/0) is up: new adjacency
R3(config-router)#network 10.0.34.0 0.0.0.3
R3(config-router)#network 3.3.3.3 0.0.0.0
R3(config-router)#passive-interface lo3

R4
R4(config)#router eigrp 1
R4(config-router)#no auto-summary 
R4(config-router)#network 10.0.34.0 0.0.0.3
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 10.0.34.1 (FastEthernet2/0) is up: new adjacency
R4(config-router)#network 10.0.24.0 0.0.0.3
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 10.0.24.1 (FastEthernet1/0) is up: new adjacency
R4(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.255
R4(config-router)#passive-interface lo4
R4(config-router)#passive-interface g0/0

R1, R2, R3, R4 - show ip route ve show ip protocols

Ek Komutlar

 • Show ip Route Komutunu Filtreleme: show ip route connected / static / rip / eigrp / ospf

 • EIGRP Komşuları Hakkında Bilgi Görüntüleme Komutu: show ip eigrp neighbors

  • Address: Komşunun IP Adresi.

  • Interface: Komşudan EIGRP Mesajları Alınan Port.

  • Uptime: Komşudan ilk haber alınmasından bu yana saat, dakika ve saniye cinsinden geçen süre.

 • show ip eigrp topology
  • Bu Komut ile yalnızca Route Tablosunda Gözüken EIGRP Rotalarını değil, R1'in Aldığı Tüm EIGRP Rotaları Hakkında Daha Ayrıntılı Bilgi Görüntülenir.

  • Örneğin Burada 192.168.4.0/24 için İki Adet Rota Bulunmaktadır, Fakat Route Tablosuna Yalnızca bir tanesi Eklenmiştir. R2 üzerinden olan Rota GigabitEthernet Bağlantısı Nedeniyle Daha Düşük Metrik Değere Sahip olduğundan Bu Rota Tercih Edilmiştir.

Okuduğunuz için teşekkürler.

Bu İçerikleri de Beğenebilirsiniz

Yorum Gönder