Paid-by-themewiki.top
EnglishFrenchGermanItalianJapanesePortugueseRussianSpanishTurkish

CCNA Gün 21 - OSPF Part 3

Bu Yazıda Loopback Interface, OSPF Ağ Türleri, OSPF DR/BDR,  OSPF LSA Türleri ve Seri Bağlantı (Serial Connection) Kavramlarını Öğreneceğiz.

Bu Konudan önce OSPF Part 1 ve OSPF Part 2 Yazılarını okumanızı tavsiye ederim.

Loopback Interface

Topoloji

topoloji

 • Loopback Interface, Router'daki Mantıksal / Sanal bir Porttur.
 • Loopback Interface, Fiziksel bir Porta bağlı değildir. Fiziksel Portlarda donanım sorunları olabilir, ancak Router'ın Kendisi Arızalanmadıkça Loopback Interface'e Birşey Olmaz.
 • Loopback Interface, Router'a Ulaşmak ve Onu Tanımlamak için Kullanılabilecek Tutarlı bir IP Adresi Sağlar.
 • Manuel olarak shutdown komutu kullanılmadığı sürece her zaman up/up durumdadır.

Bazen Trafiği doğrudan bir Router'a göndermeniz gerekir. Aşağı resimdeki topolojide R1'in şu anda Loopback Interface'i yok ve R4, R1 G1/0 Portunun IP Adresi olan 10.0.13.1'e paket gönderiyor.

R1'in G1/0 Portu herhangi bir nedenle bozulursa? R4, Dst. IP Adresi 10.0.13.1 olan R1'e yönelik bir paket alırsa, paketi R1'e gönderemez.

router port shutdown

R1'de bir Loopback Interface varsa ve IP Adresi 1.1.1.1 ise bunun 10.0.13.1 yerine R1'i tanımlamak için kullanılmasına ne dersiniz?

cisco loopback interface

Fiziksel bir Port başarısız olsa bile R4, R1'in Loopback Interface'ine yönelik bir paket aldığında paketi yine de R1'e gönderebilecektir. Bu nedenle bir Router üzerinde Loopback Interface yapılandırmak iyi bir fikirdir.


OSPF Ağ Türleri (OSPF Network Types)

OSPF Komşuları (OSPF Neighbors) Arasındaki Bağlantı Türünü İfade Eder (Ethernet, HDLC, vb). Modern Ağlarda En Yaygın Kullanılan Bağlantı Türü: Ethernet.

Üç adet OSPF Ağ Türü vardır:

Broadcast

 • Ethernet ve FDDI Portlarında Varsayılan olarak Etkindir.

Point-to-Point

 • PPP (Point-to-Point Protocol) ve HDLC (High-Level Data Link Control) Portlarında Varsayılan olarak Etkindir.

Non-Broadcast

 • Frame Relay ve X.25 Portlarında Varsayılan olarak Etkindir.

OSPF Broadcast Network Type

ospf network type topology

Ethernet ve FDDI Portlarında Varsayılan olarak Etkindir. Bu Eğitim için Ana Odak Noktamız: Ethernet.

OSPF dersinde şimdiye kadar incelediğimiz OSPF Bağlantıları OSPF Broadcast Ağ Türünü kullanmıştır, çünkü bunların tümü Ethernet Bağlantısıdır. Yukarıdaki Topolojide bağlantıların tümü GigabitEthernet bağlantısıdır. Bu nedenle Router'lar arasındaki bağlantıların tümü OSPF Broadcast Ağ Türünü kullanır.

Router'lar, 224.0.0.5 Multicast Adresine OSPF Hello Mesajları gönderip dinleyerek Dinamik olarak OSPF Komşusu (OSPF Neighbor) olurlar.

❗Her Subnet için DR (Designated Router) ve BDR (Backup Designated Router) Seçilmelidir. 

Yukarıdaki Topolojide Her Subnet için bir DR seçilmesi gerekir. R1, R3, R4 ve R5 G1/0 Portlarına bağlı Subnet'ler kolaydır, OSPF Neighbor yoktur. Bu Nedenle Her Router Subnet için DR olur.

❗Subnet için DR / BDR Seçildikten Sonra Geri Kalan Router'lar DROther olur.

ospf dr

R1 ve R2 arasındaki 192.168.1.0/30 Subnet'ini inceleyelim. DR'nin nasıl seçildiğini sonradan açıklayacağız, şimdilik R2'in DR olduğunu varsayalım. Böylece R1 bu Collision Domain (Segment) için BDR olur.

ospf dr bdr

R2, R3, R4 ve R5'in bağlandığı 192.168.2.0/29 Subnet'e ne dersiniz? Örneğin R5 DR, R4 BDR olursa, R2 ve R3 DROther olacaktır.

ospf dr bdr drother

DR/BDR Seçimi

1. Highest OSPF Interface Priority: Subnet içinde En Yüksek OSPF Interface Priority Değerine Sahip Router DR olur. Ancak Tüm Portlar Varsayılan olarak Aynı Önceliğe Sahiptir. Bu nedenle İkinci Duruma Bakılır.

2. Highest OSPF Router ID: En Yüksek OSPF Router ID'ye Sahip Router DR olur.

DR/BDR Seçiminde Subnet için İlk Sıra -> DR ve İkinci Sıra -> BDR olur.

Varsayılan OSPF Interface Priority = 1

R5 - show ip ospf interface g0/0

show ip ospf interface

Her bir Router'da Loopback Interface Yapılandırdım ve Loopback Interface'in IP Adresi Router ID oldu.

 • Network Type BROADCAST
 • Router ID: 5.5.5.5
 • State: DR
 • OSPF Interface Priority: 1

R5, 192.168.2.0/29 Subnet'ine bağlı Router'lar içinde en yüksek Router ID'ye sahiptir, bu nedenle DR (Designated Router) oldu.

 • Designated Router (ID) 5.5.5.5, Interface Address 192.168.2.4
 • Backup Designated Router (ID) 4.4.4.4, Interface Address 192.168.2.3 -> R4

R2 - show ip ospf interface g0/0

show ip ospf interface cisco

R5'den farklı olarak -> State: DROther

Şimdi bu Subnet için R5 yerine R2'yi DR yapmak istersem ne olur?

OSPF Interface Priority Yapılandırma Komutu (config-if): ip ospf priority priority-value

ospf interface priority

R2 G0/0 Portunun OSPF Priority değerini maksimum 255 olarak değiştirdim.

Yan Not: OSPF Interface Priority Değerini 0 olarak Ayarlarsanız Router ne olursa olsun Subnet için DR veya BDR olmaz.

R2'nin Segment için DR olup olmadığını kontrol edelim: show ip ospf interface g0/0

show ip ospf interface drother

R2, en yüksek OSPF Interface Priority değerine sahip olmasına rağmen hala DROther.

DR/BDR Seçimi, Preemptive Değildir (Non-Preemptive).

Non-Preemptive, DR/BDR Seçildikten Sonra OSPF Resetlenene, Port Devre Dışı (Shutdown), vb. olana kadar State Değişmeyecek Anlamına Gelir.

R5'te OSPF Process Resetleyeceğim ve bakalım neler olacak?

OSPF Process Resetleme Komutu: clear ip ospf process

clear ip ospf process

R5'in Tüm Komşu İlişkilerinin Down State olduğunu Görüyoruz (FULL TO DOWN).

Ardından R2 ve R4 ile FULL State oldu (LOADİNG TO FULL). Ancak R3 ile FULL State olmadı. Bunun önemli bir nedeni var, yakında öğreneceğiz.

R5'in OSPF Neighbor Tablosunu görmek için show ip ospf neighbor komutunu kullandım.

 • İlk olarak R4 DR oldu, R2 değil. R2 BDR oldu.

 • DR Down State olduğunda BDR yeni DR olur. Ardından Yeni BDR Seçimi Yapılır. 

 • R2, En yüksek OSPF Interface Priority Değerine sahip olduğundan BDR oldu.

 • R3 ve R5 de DROther oldu.

 • DROther Subnet içinde Yalnızca DR/BDR ile FULL State olur. Diğer DROther'lar ile 2-Way State olacaktır.

Terimler ile ilgili bir Not: Burayı iyi öğrenmenizi tavsiye ederim.

 • Full State = Full OSPF Adjacency = Adjacent Neighbor

 • 2-Way State = OSPF Neighbor = Neighbor

Özet: Mevcut DR Down State olursa En Yüksek Önceliğe Sahip olmasa bile BDR, DR olur. DROther, Diğer DROther'lar ile Full OSPF Adjacency oluşturmadığından 2-Way State olur.

ospf dr bdr selection

OSPF Brodcast Ağ Türünde Subnet içindeki Tüm Router'lar Yalnızca DR/BDR ile Full OSPF Adjacency oluşturacaktır. Bu nedenle LSA'lar Yalnızca DR/BDR ile Değiş-Tokuş (Exchange) Edilecektir.

DROther'lar, LSA'ları Birbirleri ile Değiş-Tokuş (Exchange) Etmeyecektir. Router'ların 2-Way State'de LSA'ları birbirleri ile paylaşmadığını unutmayın. 

Tüm Router'lar Yine Aynı LSDB'ye Sahip Olacaktır. Buradaki Amaç, Ağa Flood edilen LSA Sayısını Minimuma İndirmektir.

Bir örnek görelim. Aynı Segmentte 6 Router birbirine bağlıysa ve hepsi LSA'ları birbirleri ile paylaşıyorsa sonuç böyle olacaktır. 

Bir sürü LSA Mesajı Ağa Flood ediliyor ve Ağ Tıkanıyor (Network Congestion).

DR/BDR kullanırsak ne olur?

ospf dr bdr example

Router'lar LSA'ları Yalnızca DR/BDR ile Değiş-Tokuş (Exchange) Ederse Görebileceğiniz gibi Ağda Dolaşan LSA'ların Sayısı Azalır. Gereksiz Ağ Trafiğini Azaltmaya Yardımcı olur.

Router'lar, DR/BDR'ye Mesaj Göndermeleri Gerektiğinde Multicast 224.0.0.6 Adresini Kullanır. Multicast 224.0.0.5 Adresi ise OSPF Hello Mesajları için kullanılıyordu.

OSPF Main Steps / Neighbor States

Router'lar, Become Neighbors Sürecinde 2-Way State'e ulaşırlar ve OSPF Neighbor olurlar. İki DROther Arasındaki Bağlantılar Bu Noktada Durur.

Router'lar, Exchange LSAs sürecinde LSA'ları Değiş-Tokuş (Exchange) Eder ve DR/BDR'ler ile Full OSPF Adjacency oluşturur.

Özetlemek gerekirse DR/BDR, DROther'lar dahil olmak üzere Subnet içindeki Tüm Router'lar ile Full OSPF Adjacency oluşturur. DROther, Talnızca DR/BDR ile Full OSPF Adjacency oluşturacaktır. İki DROther arasında 2-Way State oluşacak ve LSA Exchange yapılmayacaktır.

R3 (DROther) - show ip ospf interface brief

show ip ospf interface brief

R3 G0/0 Portundaki Komşu Sayısına Dikkat Edin.

Nbrs F/C: 2/3

 • F -> Full OSPF Adjacency Count
 • C -> Total Neighbor Count

R3, R2 ve R4 ile Full OSPF Adjacency Durumdadır (Full State). R3'ün R2, R4 ve R5 olmak üzere Toplam Üç Komşusu Vardır.

R3 - show ip ospf interface g0/0

cisco show ip ospf interface

Neighbor Count: 3 (OSPF Neighbor)

Adjacent Neighbor Count: 2 (Full OSPF Adjacency)

 • Adjacent with neighbor 2.2.2.2 (Backup Designated Router - BDR) -> R2

 • Adjacent with neighbor 4.4.4.4 (Designated Router - DR) -> R4


OSPF Point-to-Point Network Type

ospf ppp network type topology

R1 ve R2 arasındaki bağlantıyı Seri Bağlantı (Serial Connection) ile değiştirdiğime dikkat edin.

OSPF Point-to-Point Ağ Türü, Varsayılan olarak PPP veya HDLC Kullanan Seri Portlarda Etkindir. PPP ve HDLC, Seri Bağlantılarda kullanılan Ethernet'e benzer Layer 2 Protokolleridir.

OSPF Broadcast Ağ Türünde olduğu gibi Router'lar, 224.0.0.5 OSPF Multicast Adresini Kullanarak OSPF Hello Mesajları Göndererek/Dinleyerek Dinamik olarak OSPF Neighbor olurlar.

Ancak burada bir fark var, DR/BDR Seçilmez. İki Router Arasındaki Point-to-Point Bağlantılarda DR/BDR Seçmenin Anlamı Yoktur. İki Router DR/BDR Seçmeye Gerek Kalmadan Birbirleri ile Full OSPF Adjacency oluşturacaktır.

Serial Interface

serial interface

 • Seri Bağlantılar artık çok yaygın olmayan eski bir teknolojidir. Hala varlar, fakat Ethernet çok daha baskın.

 • Serial Bağlantının bir Tarafı DCE, Diğer Tarafı ise DTE.

 • Serial Bağlantıda DCE Tarafının Bağlantı Hızı olan Clock Rate Belirtmesi Gerekir.

R1 S2/0 Portunu yapılandıralım. Bu durumda R1, kablonun DCE tarafına sahiptir ve bu nedenle R2'ye bağlantının hangi hızda çalışacağını söylemesi gerekir.

Serial Interface DCE Clock Rate Yapılandırma Komutu (config-if): clock rate bits-per-second

serial interface configuration

clock rate 64000 olarak Yapılandırdım (Saniyede 64 KiloBit (Kbps) - 8 KB). IP Adresi verdim ve no shutdown komutu ile açtım.

Ethernet Portlarının Çalışma Hızı speed Komutu ile Yapılandırılır. Seri Portlar ise clock rate komutunu kullanır.

R1 - show interface s2/0

show interface

Encapsulation HDLC

Cisco Router Serial Interface Default Layer 2 Encapsulation: HDLC

HDLC'nin Ethernet'den En Büyük Farkı MAC Adreslere Sahip Olmamasıdır.

Seri Bağlantıda PPP Yapılandıralım.

serial interface ppp configuration

PPP Yapılandırma Komutu (config-if): encapsulation ppp

Porttaki Layer 2 Kapsüllemesini Değiştirirseniz Her İki Uçta da Kapsüllemenin Eşleşmesi Gerektiğini, Aksi Taktirde Portun Down olacağını Unutmayın. İki Farklı Kapsülleme Kullanırlarsa, İki Farklı Dil Konuşuyorlar gibi İletişim Kuramazlar.

R1 - show interfaces s2/0

show interface ppp

Encapsulation PPP. Bu Arada Aynı Komutu R2'de de Uyguladım, Bu yüzden Portlar Çalışıyor (up/up).

R1 (DCE): show running-config interface s2/0 - R2 (DTE): show running-config interface s2/0

show running-config ppp

Hangi tarafın DCE ve hangisinin DTE olduğunu nasıl anlayabilirim?

Seri Portlar Hakkında Bilgi Görüntüleme Komutu: show controllers interface-id

R1: show controllers s2/0 - R2: show controllers s2/0

show controllers

Serial Interface Özet

serial interface cisco

OSPF Point-to-Point Ağ Türüne geri dönelim.

show ip ospf neighbor

R2, R1 ile Full OSPF Adjaceny (Full State) olmuştur. Ancak DR/BDR ve DROther yerine bir tire (-) gösterildiğine dikkat edin. Bunun nedeni, OSPF Point-to-Point Ağ Türünde DR/BDR Seçilmez.

OSPF Network Type Yapılandırma

Portun kullandığı OSPF Ağ Türünü Manuel olarak Yapılandırabilirsiniz.

OSPF Network Type Yapılandırma Komutu (config-if): ip ospf network network-type

ip ospf network

Yukarıdaki şemada olduğu gibi İki Router bir Ethernet bağlantısı ile doğrudan bağlıysa, DR/BDR seçmeye gerek yoktur. Bu durumda Point-to-Point OSPF Ağ Türünü yapılandırabilirsiniz, ancak zorunlu değildir.

OSPF Ağ Türleri Tüm Bağlantılarda Çalışmaz. Örneğin bir Seri Bağlantı, Broadcast Ağ Türünü Kullanamaz. Bunun nedeni Seri Bağlantıların Broadcast Ağ Türü için Gerekli olan Layer 2 Kapsüllemesini Desteklememesidir.

Özet

ospf network type summary


OSPF Komşuluk Gereksinimleri (OSPF Neighbor Requirements)

Router'lar genelde sorunsuz şekilde OSPF Neighbor olurlar, ancak ortaya çıkabilecek sorunlardan birkaçına bakalım.

OSPF Area Numarası Eşleşmelidir (OSPF Area Number Must Match)

show running-config ospf area

R1 G0/0 Portunda OSPF Area 0 Etkinleştirildi. Ancak R2'nin G0/0 Portu Area 1'dedir.

Her iki cihazda da show ip ospf neighbor komutunu girdiğimde OSPF Neighbor olmadıklarını görebiliriz.

show ip ospf neighbor empty

Sorunu düzeltelim. R2'deki network komutunu Area 0'ı kullanacak şekilde değiştirdim.

show ip ospf neighbor example

Portlar Aynı Subnet'de Olmalıdır (Interfaces must be in the Same Subnet)

show running-config ospf subnet

R1 ve R2'nin G0/0 Portlarının farklı Subnet'de olduğuna dikkat edin. Her iki Portta OSPF etkinleştirdim. Fakat show ip ospf neighbor komut çıktısında OSPF Neighbor yok.

show ip ospf neighbor empty

R2'nin Portunu R1 ile aynı Subnet'de olacak şekilde yeniden yapılandırdım (network 192.168.1.0 0.0.0.3 area 0). Gördüğünüz gibi başarılı şekilde Full OSPF Adjacency oldular.

show ip ospf neighbor example

OSPF Process Kapatılmamalıdır (Shutdown)

OSPF Process'i shutdown Komutu ile Kapatabilirsiniz. Bu OSPF Yapılandırmalarını Kaldırmadan OSPF'i Devre Dışı Bırakır.

ospf process shutdown

R2 OSPF Yapılandırma Modunda (config-router) shutdown komutunu kullandım. Ardından komşu R1'in DOWN olduğunu belirten bir mesaj alıyoruz ve show ip ospf neighbor komutunda hiçbir OSPF Neighbor görüntülenmiyor. Daha sonra no shutdown komutu ile OSPF Process'i tekrardan etkinleştiriyorum.

ospf process no shutdown

OSPF Router ID Benzersiz Olmalıdır (OSPF Router ID must be Unique)

ospf router-id unique

İlk başta R1 ve R2'nin Router ID'lerini yapılandırmadım ve ayrıca herhangi bir Loopback Interface yapılandırmadım. Bu nedenle her Router, Router ID olarak G0/0 IP Adresini, R1 için 192.168.1.1 ve R2 için 192.168.1.2'yi seçti.

R2'nin Router ID'sini 192.168.1.1 olarak yapılandırdım, R1 ile aynı. Daha önce söylediğim gibi yeni Router ID'nin etkinleşmesi için Router'ın yeniden başlatılması (Reload) veya clear ip ospf process komutunu kullanmanız gerekir.

clear ip ospf process komutunu kullandım ve OSPF Process resetlendiği için komşu Down oluyor.

Ancak daha sonra OSPF Neighbor olmaları gerekirken bu mesaj görüntülenir: OSPF detected duplicate router-id ..

show ip ospf neighbor komut çıktısında da OSPF Neighbor görüntülenmez. Bu sorunu düzeltelim:

ospf router-id unique example

no router-id komutu ile manuel yapılandırılmış Router ID'yi kaldırdım. R2'nin Router ID'si 192.168.1.2'ye geri döner ve tekrardan OSPF Neighbor olurlar.

Hello ve Dead Zamanlayıcıları Eşleşmelidir (Hello and Dead Timers Must Match)

OSPF Brodcast ve Point-to-Point Ağ Türünde Varsayılan olarak Hello Timer 10, Dead Timer 40 Saniyedir. Ancak bu ayarları manuel olarak değiştirebilirsiniz. Hello ve Dead Timer, doğrudan Portta (config-if) yapılandırılır.

Hello Timer Yapılandırma Komutu (config-if): ip ospf hello-interval seconds

Dead Timer Yapılandırma Komutu (config-if): ip ospf dead-interval seconds

ospf hello dead timer match

Bu komutlardan sonra gördüğünüz gibi OSPF Komşuluğu Down oluyor. Bunu düzeltelim.

Hello ve Dead Timer Sıfırlama Komutu (config-if): no ip ospf hello-interval    -    no ip ospf dead-interval

ospf hello dead timer match example

Hello ve Dead Timer'lar yeniden eşleştiğinde OSPF Neighbor oldular (LOADING to FULL).

OSPF Kimlik Doğrulama Ayarları Eşleşmelidir (OSPF Authentication Settings Must Match)

OSPF Password Yapılandırabilirsiniz. Router, Sadece Aynı OSPF Password'a Sahip Router'lar ile OSPF Neighbor olur.

OSPF Password Yapılandırma Komutu (config-if): ip ospf authentication-key password

OSPF Password Etkinleştirme Komutu (config-if): ip ospf authentication

ospf authentication

R1'de Authentication yapılandırılmadığı için OSPF Komşuluğu Down oluyor.

Bunu düzeltmek için Kimlik Doğrulama ayarlarını R1'de yapılandırabiliriz veya Kimlik Doğrulamayı R2'den kaldırabiliriz. Kimlik Doğrulama ayarlarını R2'den kaldırdım.

ospf authentication example

R2 ve R2 yeniden Full OSPF Adjacency oldu.

IP MTU Ayarları Eşleşmelidir (IP MTU Settings Must Match).

IP MTU, Porttan Gönderilecek IP Paketinin Maksimum Boyutudur.

Varsayılan Değer Genellikle 1500 Bayttır, Ancak Yapılandırılabilir.

İki Komşu Arasında IP MTU Eşleşmese Bile OSPF Neighbor olacaklardır, Fakat OSPF Düzgün Çalışamaz.

Port MTU Yapılandırma Komutu (config-if): ip mtu mtu-byte

ospf ip mtu match

R2 G0/0 Portunun MTU değerini 1400 olarak değiştiriyorum ve R1 G0/0 varsayılan MTU değeri olan 1500 ile eşleşmiyor.

Bir dakika bekledim ve show ip ospf neighbor komut çıktısında İki Router'ın hala Full OSPF Adjacency olduğunu görebiliriz.

Ardından R2'de OSPF Process resetledim (clear ip ospf process). Bir dakika bekledim, fakat komşuların Full OSPF Adjacency olduklarına dair bir mesaj gelmedi.

R2'de show ip ospf neighbor komut çıktısını kontrol ettim ve İki Router Exstart State'de kaldı. Birkaç dakika bekledikten sonra birkaç mesaj görüntülendi. Açıkça OSPF düzgün çalışmıyor.

MTU Sıfırlamak için R2'de no ip mtu Komutunu kullandım ve R1 ve R2 Full OSPF Adjacency oldu.

OSPF Ağ Türü Eşleşmelidir (OSPF Network Type Must Match).

ospf network type match

Bu sorunu göstermek için R2'de Loopback Interface yapılandırdım ve network komutu ile Loopback Interface'de OSPF etkinleştirdim. Daha Sonra R2 G0/0 Portunda OSPF Ağ Türünü Point-to-Point olarak değiştirdim. R1 G0/0 hala OSPF Broadcast Ağ Türünü kullanıyor. Komşu, Down oldu ve daha sonra yeniden Full State'e geri döndü. R1'i kontrol edelim.

show ip ospf neighbor ospfnetwork type

R2, R1 OSPF Neighbor Tablosunda Full State olarak görünür, bu nedenle OSPF'in iyi çalıştığını düşünebilirsiniz. Ama Route Tablosuna bakın. R2'nin Loopback Adresi, R1'in Route Tablosunda olmalıdır, fakat yok. OSPF Ağ Türü eşleşmediğinde bu olur. Full State olduğu için sorunu gidermek zor olabilir, bu nedenle her şey yolundaymış gibi görünebilir.

Özet

ospf neighbor requirements


OSPF LSA Türleri (OSPF LSA Types)

ospf lsa types topology

Topolojide R4'e İnternet bağlantısı ekledim ve R4'ün İnternete Varsayılan Rotası (Default Route) vardır. Diğer Router'lara Default Route reklamı yapmak için default-information originate komutunu kullandım.

OSPF LSDB, LSA'lardan Oluşur. Aynı OSPF Area içindeki Tüm Router'lar Aynı LSDB'yi Kullanır.

11 tip LSA vardır, fakat CCNA için 3'ünü bilmeniz yeterlidir.

Type 1 Router LSA

 • OSPF Çalıştıran Her Router Bu Tür bir LSA Oluşturur.

 • Router ID'yi Kullanarak Router'ı Tanımlar.

 • Router'ın Network Komutu ile OSPF Etkinleştirilmiş Portlarına Bağlı Ağları Listeler.

Type 2 Network LSA

 • DR Tarafından Üretilir ve Multi-Access Ağına Bağlı Router'ları Listeler. 

 • Multi-Access, İkiden Fazla Cihaza Sahip olan Ağdır. Multi-Access Ağına Örnek: OSPF Broadcast Ağ Türü kullanan Ethernet Ağı.

Type 5 AS External LSA

 • OSPF Domain olan AS (Autonomous System) Dışındaki Hedeflere Giden Rotaları Tanıtmak için ASBR Tarafından Oluşturulur.

show ip ospf database komutunu kullanarak R1 LSDB inceleyelim. Aslında bu komutu  hangi Router'da kullandığımızın bir önemi yok, çünkü her Router'da aynı LSDB olacaktır.

show ip ospf database lsdb

Her Router'ın kendisini tanımlayan Type 1 Router LSA oluşturduğuna dikkat edin. LSA'nın içeriği görüntülenmiyor. Fakat Router LSA, Her bir Router'ın Bağlı olduğu Ağlar Hakkında Bilgi İçerir.

192.168.2.0/29 Subnet'i için yalnızca R4 (DR) tarafından oluşturulan Type 2 Network LSA olduğuna dikkat edin. R1, R3, R5 G1/0 Portları DR olmasına rağmen Portlara başka Router bağlı değildir, yani OSPF Neighbor yoktur. Bu nedenle Type 2 Network LSA oluşturulmaz.

Son olarak Type 5 AS External LSA, R4 tarafından oluşturulduğuna dikkat edin. İnternete doğru olan Varsayılan Rotayı diğer Router'lar ile paylaşıyor (Rota Tablosundaki E2 Rotası).


Quizs

ospf quiz


Cevaplar (Sırası ile):

 • b
 • c
 • a, d
 • b
 • d, f

LAB - ANKI

LAB Çözümü

ospf lab packet tracer

1.

R1
R1(config)#int s0/0/0
R1(config-if)#encapsulation ppp
R1(config-if)#clock rate 128000
R1(config-if)#ip address 192.168.12.1 255.255.255.252
R1(config-if)#no shutdown 
R1(config-if)#ip ospf 1 area 0

R1(config)#int g0/0
R1(config-if)#ip ospf 1 area 0

R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#passive-interface g0/0

R2
R2(config)#int s0/0/0
R2(config-if)#encapsulation ppp
R2(config-if)#ip address 192.168.12.2 255.255.255.252
R2(config-if)#no shutdown 
R2(config-if)#ip ospf 1 area 0

Not: Seri Portlar Varsayılan olarak OSPF Point-to-Point Ağ Türünü kullanır (ip ospf network point-to-point komutunun kullanılması zorunlu değildir).

R1, R2 - show ip ospf interface s0/0/0 ve show ip ospf neighbor

R1, R2 - show interfaces s0/0/0


R1 - show ip ospf interface g0/0

2.

R4 - show ip route

R4'ün Route Tablosunda R3 G0/0 Portuna Bağlı olan 10.0.2.0/24 Ağı Gözükmüyor. R3 ve R4 G0/1 Portlarında OSPF Etkinleştirildi. Sorunu bulalım.

R4, R3 - show ip ospf interface g0/1

R4 G0/1 Portunun OSPF Ağ Türü Broadcast, Fakat R3 G0/1 Portunun OSPF Ağ Türü Point-to-Point. Bu nedenle bir uyumsuzluk var, düzeltelim.

R4(config)#int g0/1
R4(config-if)#ip ospf ?
  <1-65535>           Process ID
  authentication      Enable authentication
  authentication-key  Authentication password (key)
  cost                Interface cost
  dead-interval       Interval after which a neighbor is declared dead
  hello-interval      Time between HELLO packets
  message-digest-key  Message digest authentication password (key)
  network             Network type
  priority            Router priority
R4(config-if)#ip ospf network point-to-point 
18:22:38: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.34.1 on GigabitEthernet0/1 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
18:22:38: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.34.1 on GigabitEthernet0/1 from LOADING to FULL, Loading Done

R4 - show ip route

3.

Sorunu bulabilmek için birçok Komut kullandım.

show ip ospf interface g0/0 komut çıktısında Hello ve Dead Zamanlayıcılarının 5 ve 20 olduğunu farkettim. Bu değerler R2 ve R4 ile uyumlu değildir. Bu Değerleri Varsayılan Değerler ile değiştirelim.

R5(config)#int g0/0
R5(config-if)#ip ospf hello-interval 10
R5(config-if)#ip ospf dead-interval 40
18:35:36: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.245.2 on GigabitEthernet0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
18:35:36: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.245.1 on GigabitEthernet0/0 from LOADING to FULL, Loading Done

R5 - show ip ospf neighbors

4.

PC1

R5 - show ip route

OSPF Domain Dışındaki Ağlar ile İletişim Kurabilmek için R5'den ISPR1'e doğru bir Varsayılan Rota (Default Route) Yapılandırmamız Gerekir. Böylece R5, ASBR Router olacaktır ve AS External LSA oluşturup bunu OSPF Domain'deki Router'lara Gönderecektir.

R5(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.2
R5(config)#router ospf 1
R5(config-router)#default-information originate

R2 - show ip route

PC1

5.

R3, R4 - show ip ospf database

ADV Router = Router ID

Aynı OSPF Area içindeki Tüm Router'larda LSDB Aynı olacaktır. Bu nedenle bu komutu Hangi Router'da kullandığınızın bir Önemi Yoktur.

R5, R2, R4 - show ip ospf interface g0/0

192.168.245.0/29 Subnet'i için R5 DR olarak Seçilmiştir. Çünkü En yüksek Router ID'ye sahiptir (203.0.113.1). R4 ise BDR olarak seçilmiştir, Çünkü En Yüksek İkinci Router ID'ye Sahiptir (192.168.245.2). R2 ise DROther olmuştur.

R1 - R2 ve R3 - R4 Bağlantıları Point-to-Point OSPF Ağ Türünde olduğundan DR/BDR yok. R1 ve R3, G0/0 Portlarında DR olsalar bile OSPF Komşuları yoktur, bu nedenle Network LSA oluşturmazlar. Yalnızca R5, Network LSA oluşturur (show ip ospf database komut çıktısında Network LSA Bölümünde sadece R5 (203.0.113.1) var).

R5, OSPF Domain için ASBR olduğundan show ip ospf database komut çıktısında AS External LSA Bölümünde Gözükmektedir (203.0.113.1).

Okuduğunuz için teşekkürler.

Bu İçerikleri de Beğenebilirsiniz

Yorum Gönder