Paid-by-themewiki.top
EnglishFrenchGermanItalianJapanesePortugueseRussianSpanishTurkish

CCNA Gün 16 - EtherChannel

Bu Yazıda Layer 2 ve Layer 3 EtherChannel Nedir sorusunu cevaplayacağız. PAgP (Port Aggregation Protocol), LACP (Link Aggregation Control Protocol) ve Statik EtherChannel Yapılandırmalarını öğreneceğiz.

EtherChannel, birden çok Fiziksel Portu tek bir Mantıksal Port olarak çalıştırabilmenize olanak tanır.

EtherChannel Nedir? Hangi Sorunları Çözüyor?

etherchannel access distribution layer

Access Layer Switch, Hostların bağlandığı en düşük seviye Switch'dir.

Distribution Layer Switch, Access Layer Switch'in / Switch'lerin bağlandığı ikinci seviye Switch'dir.

Diyelim ki ASW1'e bağlı 40 Host var ve hepsi işlerini yapmak için internete erişmeye çalışıyor. Ağ yöneticisi, ASW1 - DSW1 bağlantısının Sıkışık (Congestion) olduğunu fark eder, bu nedenle Bandwidth arttırmak için başka bir bağlantı eklemesi gerektiğine karar verir.

Ağ yöneticisi başka bir bağlantı ekler ve durumu izler. Ancak ek bağlantı yardımcı görünmüyor.

ASW1 - DSW1 bağlantısı hala sıkışık ve Hostlar sorun bildiriyor. Bu nedenle yönetici, ASW1 ve DSW1 arasına başka bir bağlantı eklemeye karar verir. Elbette bu yeterli olmalıdır.

Hostların oluşturduğu Toplam Bant Genişliği, hala ASW1-DSW1 bağlantısının Bant Genişliğinden büyük durumda, ancak sorun değil, ağdaki tüm Hostlar her zaman trafik gönderip alma durumunda değildir.

Hostlara bağlı Portların Bant Genişliği, Distribution Switch'lere bağlı olan Portların Bant Genişliğinden büyük olduğunda buna Oversubscription denir. Oversubscription, belli bir miktar aşıldığında kabul edilebilir, ancak fazlası sıkışıklığa neden olur.

DSW1'e doğru 3 bağlantı olsa bile sıkışıklık devam ediyor, bu nedenle ağ yöneticisi bir kez daha ASW1 ve DSW1 arasında başka bir bağlantı eklemeye karar veriyor. İki Switch arasındaki bağlantı hala sıkışık. Bu neden? Diyelim ki yönetici Switch'lerin Port ışıklarına fiziksel olarak bakmaya gitti. Ağ yöneticisi DSW1'i kontrol ediyor ve tüm Port ışıkları yeşil, bir sorun yok gibi gözüküyor. Ancak ASW1'i kontrol ettiğinde, DSW1'e bağlı bağlantılardan sadece birinin yeşil, diğerlerinin turuncu olduğunu fark eder. Bunun nedeni STP'dir.

etherchannel stp

İki Switch'i birden çok bağlantı ile birbirine bağlarsanız, biri hariç tüm Portlar STP tarafından devre dışı bırakılır (STP tek bir yol olmasını sağlamaya çalışıyor). Bunu neden yapıyor?

Eğer ASW1'in Tüm Portları Forwarding State olsaydı, ASW1 ve DSW1 arasında Layer 2 Loop oluşur ve bu da Broadcast Storm'a yol açardı.

Aktif bağlantı başarısız olmadıkça diğer bağlantılar kullanılmayacaktır. Aktif bağlantı başarısız olduğunda, aktif olmayan bağlantılardan biri Forwarding State'e geçecektir. 

Çeşitli nedenlerle arızalar meydana gelebileceğinden yedekli bağlantılara sahip olmak iyi bir şey olsa da, bu 3 Portun devre dışı bırakılması, herhangi bir trafik iletmediğinden dolayı Bandwidth Kaybıdır.

EtherChannel Bu Dört Fiziksel Portu Tek bir Mantıksal Port olarak çalıştırabilir ve bize hem Yedeklilik hem de artan Bantwidth sağlar.

EtherChannel Ağ Topolojilerinde Gruplandırılmış Bağlantıların etrafına bir daire çizilerek temsil edilir.

etherchannel

EtherChannel, Tek bir Mantıksal Port oluşturmak için birden çok Portu gruplandırır. STP bu Grubu Tek bir Port olarak ele alacaktır.

Bu Portları EtherChannel ile grupladıktan sonra ağ yöneticisi bir kez daha bağlantı ışıklarını kontrol eder. Bu sefer hepsi yeşil.

layer 2 etherchannel

Bu Layer 2 Loop'a neden olmaz mı? Aslında hayır, çünkü bu Dört Bağlantı, Tek Bir Bağlantıymış gibi davranıyor.

Örneğin bir Hostun Broadcast Frame gönderdiğini varsayalım. ASW1'e bağlı tüm Hostlar Frame'in bir kopyasını alacaktır. Peki DSW1 Frame'in kaç kopyasını alacak? Dört Fiziksel Port olmasına rağmen, Tek bir Port gibi davrandıklarını unutmayın. Cevap, DSW1'in yalnız bir kopya alacağıdır.

etherchannel broadcast frame

EtherChannel kullanan Trafik, Gruptaki Fiziksel Portlar arasında Load Balancing yapacaktır. Hangi trafiğin hangi fiziksel portu kullanacağını belirlemek için bir algoritma kullanılır.

DSW1 Broadcast Frame'i aldı. Şimdi ne yapacak? Broadcast Frame'i, aldığı Port dışındaki tüm portlarından gönderir (Flood). Böylece Broadcast Frame ASW1'e geri iletilmez ve Layer 2 Loop oluşmaz.

etherchannel

EtherChannel, Dört ayrı Gigabit Ethernet Portu yerine, sanki Tek bir Gigabit Ethernet Portu varmış gibi ASW1'i DSW1'e bağlar. Dört ayrı Fiziksel Portun Bant Genişliği, daha hızlı bir Port oluşturmak için birleştirilir.

Bir Ağın Fiziksel Özellikleri ile Mantıksal (Logical) veya Sanal (Virtual) özellikleri arasındaki fark, bir ağ mühendisi olarak anlamanız gereken bir şeydir.

Örneğin VLAN'da, birden fazla Host aynı Switch'e bağlanabilir ve bu nedenle aynı LAN'da olabilir, fakat VLAN Hostları her biri ayrı LAN gibi davranan Sanal LAN'lara böler.

Aynı şekilde bu Portlar dört ayrı Fiziksel Porttur, ancak Tek bir Mantıksal / Sanal Port oluştururlar.

etherchannel layer 2

EtherChannel'in diğer isimleri:

 • Port Channel

 • LAG (Link Aggregation Group)

Cisco IOS'da EtherChannel yapılandırmak için birkaç farklı terim kullanmanız gerektiğini göreceksiniz.

EtherChannel Load-Balancing

EtherChannel, Akışlara (Flow) dayalı Load Balancing yapar.

Flow, Ağdaki İki Düğüm Arasındaki İletişimdir (Örnek: PC1 ve SRV1 arasında). Genellikle Distribution Layer Switch'e doğrudan bağlı Server veya Printer göremezsiniz, bunlar Access Layer Switch'e bağlamanız gereken Hostlardır. Ağ Topolojisini basitleştirmek için böyle yaptık.

Diyelim ki PC1, SRV1 ile Flow başlatıyor ve bunun için birkaç Frame gönderiyor. Frame ASW1 tarafından alınır ve SRV1'in MAC Adresini zaten bildiği varsayılırsa Frame'i doğrudan Port Channel üzerinden DSW1'e iletir. Ancak hangi Fiziksel Portu kullanacak? Trafiğin gerçekte hangi Fiziksel Port üzerinden gönderileceğini hesaplamak için kullandığı algoritma var, diyelim ki aşağı resimdeki Portun kullanılması gerektiğini belirliyor.

PC1 Flow'da bir sonraki Frame'i gönderdiğinde aynı Fiziksel Port kullanılır. Aynı Flow'daki Frame'ler Aynı Fiziksel Port Kullanılarak İletilecektir.

PC1 bir şey yazdırmak isterse ve PR1 ile ayrı bir Flow başlatırsa, ASW1 bir kez daha Frame'i Port Channel üzerinden iletecektir. Ancak Flow için gerçekte hangi Fiziksel Portun kullanılacağını belirlemek için ayrı bir hesaplama yapacaktır (algoritma). Örneğin aşağı resimdeki Portun Flow için kullanılacağını belirleyebilir. Daha önce olduğu gibi PC1 Flow'da başka bir Frame gönderdiğinde onu iletmek için aynı Fiziksel Portu kullanacaktır.

PC2 de bir şeyler yazdırmak isterse ne olur? Flow'daki ilk Frame'i ASW1'e gönderir, ASW1, EtherChannel'da hangi Fiziksel Portun kullanılacağını belirlemek için hesaplama yapar, belki aşağı resimdeki Port kullanılır.

etherchannel load-balancing

Farklı Flow'lar için EtherChannel içinde farklı Fiziksel Portlar kullanılarak Load Balancing bu şekilde gerçekleştirilir. Hangi Fiziksel Portun kullanılacağını belirlemek için yapılan hesaplama, birkaç girdiyi hesaba katar. Port seçimi hesaplamasında kullanılan girdileri değiştirebilirsiniz.

İşte kullanılabilecek Girdiler (Inputs):

 • Source MAC Address. Aynı Source MAC Adrese sahip tüm Frame'ler, EtherChannel'da her zaman aynı fiziksel portu kullanacaktır.

 • Destination MAC Address. Aynı Destination MAC Adresine sahip tüm Frame'ler, EtherChannel'da her zaman aynı fiziksel portu kullanacaktır.

 • Source and Destination MAC Address. Hem Source hem de Destination MAC Adreslerini kullanabilirsiniz. Örneğin PC1'den SRV1'e giden Frame'ler her zaman belirli bir fiziksel portu kullanır. PC2'den SRV1'e giden Frame'ler her zaman belirli bir fiziksel portu kullanır; bu, PC1'den SRV1'e olan trafik için kullanılanla aynı veya farklı olabilir. PR1'e başka bir yerden gelen Frame'ler farklı port kullanabilir, vb. Hesaplama hem Source hem de Destination MAC Adresine göre yapılır.

 • Source IP.

 • Destination IP.

 • Source and Destination IP.

Bazı Switch'ler Layer 4 TCP / UDP Port Numaralarına dayalı Load Balancing de destekler, ancak bunlar başka dersin konusu. Ayrıca Switch'in hangi girdileri kullanabileceği Switch Modeline bağlıdır.

Şu ana kadar bir EtherChannel yapılandırmadık, ama şimdi Load Balancing'i nasıl kontrol edip yapılandıracağımıza bir göz atalım.

EtherChannel Load Balancing Hakkında Bilgi Görüntüleme Komutu: show etherchannel load-balance

show etherchannel load-balance

src-dst-ip -> Bu Switch Modeli için varsayılan olarak Source ve Destination IP Adreslerine göre Load Balancing yapılıyor. Örneğin 10.0.0.1'den 10.0.0.2 hedefli tüm trafik, EtherChannel içinde her zaman belirli bir fiziksel portu kullanacaktır.

src-dst-ip yöntemi IPv4 ve IPv6 için de aynıdır.

IP Paketi Ethernet Frame'de kapsüllenmemişse, Load Balancing Source ve Destination MAC Adreslere göre yapılır (Non-IP).

EtherChannel Load Balancing Yapılandırma Komutu: port-channel load-balance metot

port-channel load-balance

Bu cihazdaki mevcut diğer Load Balance yöntemleri:

etherchannel load balance methods


EtherChannel Yapılandırması

Şimdi İki Switch arasında bir EtherChannel oluşturmaya başlayalım.

Cisco Switch'de EtherChannel yapılandırmasının 3 yöntemi vardır:

PAgP (Port Aggregation Protocol)

 • Cisco'ya özel bir protokoldür, bu nedenle yalnızca Cisco Switch'de kullanılabilir. 

 • EtherChannel Oluşturulması ve Bakımı için Dinamik olarak Anlaşma Yapar (DTP'nin Trunk Port oluşturması gibi).

LACP (Link Aggregation Control Protocol)

 • Endüstri standardı protokoldür (IEEE 802.3ad).

 • Temel olarak PAgP ile aynı şeyi yapar. EtherChannel Oluşturulması ve Bakımı için Dinamik olarak Anlaşma Yapar.

 • Endüstri standardı bir protokol olduğu için tüm marka Switch'lerde çalışır. Bu nedenle EtherChannel yapılandırmak için tercih edilen yöntem: LACP.

Statik EtherChannel

 • EtherChannel Oluşturmak için Portlar Statik olarak Yapılandırılır.

 • Bu yöntem genellikle kullanılmaz, çünkü Switch'in EtherChannel'i dinamik olarak koruması istenir. Örneğin Portta bir sorun oluşursa Switch'in EtherChannel'den Portu kaldırmasını istersiniz.

Tek bir EtherChannel'da 8 adede kadar Port Oluşturulabilir.

LACP 16'ya kadar İzin Verir, Ancak Yalnızca 8'i Aktif Olacak, Diğer 8'i Bekleme Modunda (Stand By) Kalacaktır ve aktif bir portun arızalanmasını bekleyecektir.

Her bir EtherChannel Protokolünün yapılandırması neredeyse aynıdır, sadece bazı anahtar kelimeleri değiştirmeniz yeterlidir.

PAgP Yapılandırması

etherchannel pagp yapılandırması

İlk olarak EtherChannel'a üye olacak tüm portları bir kerede yapılandırmak için interface range komutunu kullandım. EtherChannel'a Üye olacak Tüm Fiziksel Portların Yapılandırması Aynı Olmalıdır. Hepsini bir kerede yapılandırırsanız bunu garanti edebilirsiniz.

EtherChannel Yapılandırma Komutu (config-if): channel-group group-number mode mode

Beş adet Mod vardır, ikisi PAgP için, ikisi LACP için ve biri Statik EtherChannel için kullanılır.

Auto ve Desirable, PAgP için kullanılır.

 • Desirable Mod, aktif olarak bir EtherChannel oluşturmaya çalışır.

 • Auto Mod, yalnızca diğer taraf Desirable olarak ayarlanmışsa bir EtherChannel oluşturur, ancak diğer taraf Auto olarak ayarlanmışsa EtherChannel oluşturulmaz.

Sol tarafı Desirable olarak yapılandırdım. channel-group komutunda kullandığımız group-number ile Mantıksal / Sanal Port-Channel Portunun oluşturulduğunu görebilirsiniz.

show ip interface brief komut çıktısında oluşturulan Mantıksal Portu görebiliriz.

etherchannel show ip interface brief

channel-group group-number mode desirable | auto (PAgP)

Port-Channel Numarası, Aynı Switch'deki Üye Portlar için Eşleşmelidir (Match). Ancak Diğer Switch'deki Port-Channel Numarası ile Eşleşmesi Gerekmez.

Örneğin ASW1'deki Port-Channel 1, DSW1'deki Port-Channel 2 ile bir EtherChannel oluşturabilir. Grup Numarası sadece Yerel Switch'deki Sanal Port-Channel Numarasını tanımlamak için kullanılır. Tek bir Switch'de birden fazla EtherChannel olabileceğinden bunları tanımlamak için numaraya ihtiyacınız vardır.


LACP Yapılandırması

etherchannel lagp yapılandırması

LACP Yapılandırmasında sadece Mod adları farklıdır. Kullanılan komut aynıdır.

Desirable yerine Active, Auto yerine Passive kullanılır.

Sol tarafı Active olarak yapılandırdım. Port-channel1 oluştu.

Her iki tarafı da Passive veya Auto olarak yapılandırsanız bile Mantıksal / Sanal Port-Channel Portunun oluşturulacağını unutmayın. Fakat arada EtherChannel oluşmaz.

channel-group group-number mode active | passive (LACP)


Statik EtherChannel Yapılandırması

statik etherchannel yapılandırması

Statik EtherChannel Yapılandırmasında kullanılan komut aynıdır ve on modu kullanılır. Statik EtherChannel da Switch'de Mantıksal / Sanal Port-Channel Port oluşturacaktır.

on modu sadece on modu ile çalışır ve EtherChannel oluşturulur. on + desirable veya on + active çalışmaz.

channel-group group-number mode on (Statik)

EtherChannel Protokol Yapılandırma Komutu (config-if): channel-protocol lacp | pagp

Bu komut üye portların kullanması gereken EtherChannel Protokolünü manuel olarak yapılandırır. Aslında bu çok kullanışlı bir komut değil, çünkü onu yapılandırmanız gerekmiyor (Mod'lara göre zaten otomatik olarak kullanılıyor).

etherchannel protocol

channel-protocol komutu ile manuel olarak protokol yapılandırdıktan sonra protokolde olmayan bir Mod yapılandırırsanız komut reddedilir.

channel-group group-number mode desirable | auto -> Otomatik olarak PAgP kullanılır.

channel-group group-number mode active | passive -> Otomatik olarak LACP kullanılır.

EtherChannel Yapılandırdıktan sonra oluşturulan Mantıksal / Sanal Port-Channel Portunu yapılandırabiliriz. Hangi yöntemi kullanırsanız kullanın, tüm bu bilgiler aynı olduğundan burada sadece LACP örneğini kullanıyorum.

port-channel yapılandırması

interface port-channel group-number komutu ile Port Yapılandırma Moduna (config-if) girdik ve Port-Channel Portunu Trunk olarak yapılandırdım.

show interfaces trunk komut çıktısında, Po1 olarak listelenen Portun Trunk olduğunu görebilirsiniz. Burada tek tek fiziksel portların değil, yalnızca Port-Channel Portunun listelendiğine dikkat edin.

show running-config

etherchannel show running-config

Port-Channel Portunda Yapılandırdığım Trunk Yapılandırmaları Fiziksel Portlara da Uygulandı, Fiziksel Portları Manuel olarak Trunk Yapılandırmadık.

Aynı yapılandırmaları DSW1'de de yaptım, böylece EtherChannel çalışıyor.

etherchannel topoloji

EtherChannel'a Üye olan Tüm Fiziksel Portların Yapılandırması Aynı Olmalıdır.

 • Same Duplex (Full/Half).

 • Same Speed.

 • Same Switchport Mode (Access/Trunk).

 • Same allowed VLAN / Native VLAN (For Trunk Interfaces).

Eğer bir Portun Yapılandırması diğerleri ile eşleşmiyorsa bu Port EtherChannel'dan hariç tutulacaktır.

EtherChannel Hakkında Özet Bilgi Alma Komutu: show etherchannel summary

show etherchannel summary

 • Group: 1

 • Port-Channel: Po1 (SU)

  • S -> Layer 2 (Switchport).
  • U -> In Use (EtherChannel aktif ve kullanılıyor).
  • N -> Not In Use.
 • Protocol: LACP

 • Ports: Gi0/0(P), Gi0/1(P), Gi0/2(P), Gi0/3(P) 

  • P -> Bundled in Port-Channel (Portun Port-Channel'da düzgün şekilde gruplandığı anlamına gelir).

İşlevsel bir Layer 2 EtherChannel'da görmek istediğimiz bayraklar : S, U, P

Port-Channel 1 Portunu shutdown komutu ile kapatıyorum.

show etherchannel summary

D -> Down.

Po1 Portunu no shutdown komutu ile yeniden etkinleştirdim ve Fiziksel Portlardan birini Access Moda değiştirdim.

show etherchannel summary example

s -> Suspended. Yalnızca G0/0 Portu askıya alınır, ancak EtherChannel hala 3 Portu kullanıyor, G0/1, G0/2, G0/3.

Port-Channel Hakkında Bilgi Alma Komutu: show etherchannel port-channel

show etherchannel port-channel

show etherchannel summary komutunda bulamadığımız ancak bu komutta görüntülenen önemli bir bilgi; EtherChannel Protokolü ve Modudur. Bu durumda daha önce channel-group 1 mode active komutunu kullandım. Bu nedenle Portların hepsinin Active Modunda olduğunu görebilirisiniz.

Ancak EtherChannel için kullanacağımız en yaygın komut: show etherchannel summary

STP'de EtherChannel

show spanning tree

show spanning tree

Görüldüğü gibi sadece Port-Channel Portu listeleniyor, bu komutun çıktısında fiziksel port gözükmez.

STP, Dört Fiziksel Portu Tek bir Mantıksal Port olarak ele alıyor. 4 Porttan 3'ünü engellemek yerine, Layer 2 Loop oluşacak diye endişe duymadan trafiği iletebilir ve alabilir.

Layer 3 EtherChannel

ASW1 ve DSW1'i Multilayer Switch ile değiştirdim. Aralarında Layer 2 bağlantısı yerine Layer 3 Bağlantısı kullanalım.

Modern Ağ Tasarımı Genellikle Switch'ler arasında Layer 3 Bağlantılarını Kullanmaya Eğilimlidir, Çünkü bu şekilde STP Ağda hiçbir yerde Sorun Olmaz.

Ağda birbirine bağlı Mesh Yapısında Dört adet Switch olduğunu düşünelim ve bunları Layer 3 Routed Portlar ile birbirine bağlarsak Tüm Portlar Etkin (Up) duruma gelir. STP nedeniyle hiçbir port devre dışı kalmayacaktır.

STP'nin herhangi bir portu engellemesi gerektiğini söylememiş miydik? Layer 2 EtherChannel konusunda biz sadece İki Switch arasındaki bağlantıya baktık. EtherChannel kullanıyor olsak bile, birden fazla Switch birbirine bağlıysa Layer 2 Loop yine de oluşabilir.

Örneğin yukarıdaki topolojiye bakın, Switch'ler arasındaki tüm bağlantılar EtherChannel kullanıyor, ancak herhangi bir EtherChannel'i engellemezsek, yine Loop oluşabilir.

Bu nedenle, STP bu EtherChannel'lardan birini engeller.

Ancak Switch'ler arasındaki tüm bağlantılar Layer 2 Switch Portları yerine, Layer 3 Switch Routed Portlar kullanılarak yapıldıysa STP çalıştırmaya hiç gerek yoktur.

Routed Portlar Layer 2 Brodcast Frame'leri iletmez, bu nedenle Layer 2 Loop oluşmaz. no switchport komutuyla Layer 3 Switch'in Portunu Routed Port yapabiliriz.

Layer 3 EtherChannel Yapılandırmasını görelim.

layer3 etherchannel yapılandırması

Temiz bir yapılandırma ile başladık, ASW1'de henüz hiçbir Port-Channel yapılandırılmamıştır. 

Üye portlar için interface range komutunu kullandım.

Bu sefer channel-group komutunu kullanmadan önce no switchport komutunu kullanarak Portları Layer 3 Routed Port haline getiriyoruz. Ardından channel-group 1 mode active komutunu kullandım. 

Şimdi Layer 3 EtherChannel yaptığımız için bir IP Adresine ihtiyacımız var.

IP Adres, Port-Channel Portunda yapılandırılmalıdır. Layer 3'e geçtiğimizden burada Trunk yapılandırması yapılmaz.

show etherchannel summary

show etherchannel summary layer3

Çıktıdaki tek fark S bayrağının yerine R bayrağı gelmiştir.

R -> Layer 3 

Layer 3 EtherChannel'da görmek istediğimiz bayraklar: R, U, P

show ip interface brief

show ip interaface brief layer3 etherchannel

ASW1 ve DSW1 birbirine bağlı İki Router gibidir. Layer 3'te bağlanırlar ve STP, aralarındaki bağlantıda çalışmıyor, çünkü Brodcast Frame'ler Flood edilmediğinden dolayı Loop riski yok.

Layer 2 EtherChannel'da olduğu gibi artık Dört üye Fiziksel Port üzerinden Load Balancing yapılacaktır.

EtherChannel Komutları Özet

etherchannel komutları

Quizs

etherchannel quiz


Cevaplar (Sırası ile): 

 • a (Static), c (PAgP), g (LACP) 

 • b

 • c, d

LAB - ANKI

LAB Çözümü

İlk olarak LAB'ı kendiniz yapmayı deneyin. LAB'ı yaparken takılırsanız/yapamazsanız veya yaptığınız çözümü doğrulamak için buradaki çözümü inceleyebilirsiniz.

etherchannel packet tracer lab

Başlangıçta STP'den dolayı bazı bağlantılar devre dışı bırakılsa da Bandwidth Arttırmak ve aynı zamanda Loop Oluşmaması için EtherChannel kullanmamız gerekiyor.

Başlangıçta Bu Ağ, Aynı Broadcast Domain'dir. Bu nedenle Dört Switch arasında STP oluşur ve Root Bridge DSW2 seçilmiştir (otomatik).

PC1: ping 172.16.1.255 -> Server'e ulaşır (Broadcast Frame).

PC1: ping 172.16.2.1 -> DSW1 dışına gitmez. Çünkü hedef farklı ağda. PC1 bu paketi Default Gateway'e gönderir, yani DSW1 VLAN 1 SVI. Fakat burada Yönlendirme olmadığı için paket gitmez.

1.

ASW1
ASW1(config)#int range G0/1-2
ASW1(config-if-range)# channel-group 1 mode active
Creating a port-channel interface Port-channel 1

ASW1(config)#int port-channel 1
ASW1(config-if)#switchport mode trunk

DSW1
DSW1(config)#int range G01/0/3-4
DSW1(config-if-range)#channel-group 1 mode active 
Creating a port-channel interface Port-channel 1

DSW1(config)#int port-channel 1
DSW1(config-if)#switchport mode trunk

Başlangıçta STP'den dolayı ASW1 G0/2 Portu Non-Designated Porttu. İki Switch arasında Etherchannel (LACP) Yapılandırdıktan sonra ASW1 G0/2 Portu yeşile döndü.

2.

ASW2
ASW2(config)#int range g0/1-2
ASW2(config-if-range)#channel-group 1 mode desirable
Creating a port-channel interface Port-channel 1

ASW2(config)#int port-channel 1
ASW2(config-if)#switchport mode trunk

DSW2
DSW2(config)#int range g1/0/3-4
DSW2(config-if-range)#channel-group 1 mode auto
Creating a port-channel interface Port-channel 1

DSW2(config)#int port-channel 1
DSW2(config-if)#switchport mode trunk

Başlangıçta STP'den dolayı ASW2 G0/2 Portu Non-Designated Porttu. 2 Switch arasında Etherchannel (PAgP) Yapılandırdıktan sonra ASW2 G0/2 Portu yeşile döndü.

3.

DSW1
DSW1(config)#int range g1/0/1-2
DSW1(config-if-range)#no switchport
DSW1(config-if-range)#channel-group 2 mode on -> Bu Switch üzerinde zaten 1 numaralı channel-group olduğundan 2 numarayı seçtim.
Creating a port-channel interface Port-channel 2

DSW1(config-if-range)#int po2
DSW1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.252

DSW2
DSW2(config)#int range g1/0/1-2
DSW2(config-if-range)#no switchport 
DSW2(config-if-range)#channel-group 2 mode on
Creating a port-channel interface Port-channel 2

DSW2(config-if-range)#int po2
DSW2(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.252

Layer 3 EtherChannel yapılandırdığımızdan STP çalışmaz, bu nedenle Po2 gözükmüyor.

Başlangıçta STP'den dolayı DSW1 G1/0/2 Portu Non-Designated Porttu. İki Switch arasında EtherChannel (Static - Layer 3) Yapılandırdıktan sonra DSW1 G1/0/2 Portu yeşile döndü.

4.

Şuanda PC1 ile SRV1 arasında iletişim yoktur. Bunun nedeni farklı ağlarda bulunuyorlar. Layer 3 Switch'lerin bir Router gibi davranıp Yönlendirme yapması gerekiyor.

PC1 ve PC2'nin Default Gateway Adresi 172.16.1.254'dür. Bu Adresi de DSW1'de VLAN 1 SVI olarak yapılandırdık.

SRV1'nin Default Gateway Adresi 172.16.2.254'dür. Bu Adresi de DSW2'de VLAN 1 SVI olarak yapılandırdık.

DSW1
DSW1(config)#ip routing
DSW1(config)#ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2

DSW2
DSW2(config)#ip routing
DSW2(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1

Artık PC1, PC2 - SRV1 arasında iletişim var.

5.

Tüm Switch'ler Source MAC EtherChannel Load Balance Yöntemini kullanıyor (Varsayılan). Aynı MAC Adresten gelen Tüm Frame'ler EtherChannel'da her zaman aynı Fiziksel Portu kullanır.

ASW1
ASW1(config)#port-channel load-balance ?
dst-ip Dst IP Addr
dst-mac Dst Mac Addr
src-dst-ip Src XOR Dst IP Addr
src-dst-mac Src XOR Dst Mac Addr
src-ip Src IP Addr
src-mac Src Mac Addr
ASW1(config)#port-channel load-balance src-dst-ip

DSW1
DSW1(config)#port-channel load-balance src-dst-ip

DSW2
DSW2(config)#port-channel load-balance src-dst-ip

ASW2
ASW2(config)#port-channel load-balance src-dst-ip

Okuduğunuz için teşekkürler.

Bu İçerikleri de Beğenebilirsiniz

Yorum Gönder