Paid-by-themewiki.top
EnglishFrenchGermanItalianJapanesePortugueseRussianSpanishTurkish

CCNA Gün 9 - Statik Yönlendirme (Static Routing)

Bu Yazıda Yönlendirmeye giriş yapıp Cisco Router'da Statik Yönlendirme (Statik Rota (Static Route)) yapılandıracağız.

IP Yönlendirme Süreci

Topoloji

Router'ların kendi aralarındaki ağlar LAN'dır, ancak bu dört Router bir LAN'ı değil, Wide Area Network anlamına gelen WAN'ı temsil eder. Bu Router'lar, Single Mod Fiber ile birbirine bağlanarak kilometrelerce uzakta olabilir.

WAN: Geniş bir coğrafi alana yayılan ağ.

PC1'in PC4'e Ping attığını düşünelim.

Src. IP Adres: 192.168.1.1, Dst. IP Adres: 192.168.4.1 (PC4)

Yapılan işlemler

 • Hedef IP Adres aynı ağda mı? Hayır. /24 Subnet MaskPC1'in ve PC4'ün IP Adresi için ilk 3 Sekizlinin Ağ Bölümü (Network Portion) olduğu anlamına gelir (192.168.1 ve 192.168.4). Bu Hostlar Farklı Ağlarda. Bu nedenle PC1 paketi doğrudan PC4'e iletemez. Hedef farklı bir ağda, farklı bir LAN'da olduğundan, yönlendirme mantığı PC1'e paketi Default Gateway'e göndermesini söyler. Default Gateway, Host PC1'in farklı bir ağ için verileri ileteceği cihazdır. PC1'in Default Gateway Adresi: 192.168.1.254 (R1). Router, ayrı ağları bağlamak için kullanılan cihazdır. Örneğin R1, 192.168.1.0/24, 192.168.12.0/24 ve 192.168.13.0/24 ağlarını bağlar. Bu nedenle, Host diğer ağlara ulaşmak için paketi ağının Router'ına, bu durumda R1 olan Default Gateway'e (192.168.1.254) gönderir.

 • Artık paket R1'e aittir ve R1'in onu bir sonraki cihaza iletme sorumluluğu vardır. R1, paketin Dst. IP Adresini Route Tablosu ile karşılaştıracaktır. R1'in 192.168.4.0/24 ağı için Route Tablosunda zaten bir girişi olduğunu varsayarsak, giriş şöyle görünecektir:

  • 192.168.4.0/24 (Hedef Ağ)
  • via 192.168.12.2 (Next Hop - Hedef Ağa Giden Yoldaki Sonraki Hedef)
  • Gi0/0 (Paketin Çıkış Portu)
  • R1, hedef ağa R2 veya R3 ile ulaşabilir (R2 kullanıldı).
  • R1, paketi hedefe giden yoldaki bir sonraki Router'a, yani R2'ye iletecektir.

 • R2, R1 ile aynı süreci takip edecektir.

 • Paket R4'e geldi. R4'ün Route Tablosunda 192.168.4.0/24 Ağı için olan giriş:

  • R4 G0/2 Portu, 192.168.4.254/24 IP Adresi ile yapılandırılmıştır ve dolayısıyla 192.168.4.0/24 Ağı Directly Connected olur.  R4, paketi G0/2 Portundan iletir ve SW4 onu son hedef olan PC4'e iletir.

Not: GNS3'de PC kurmak zor olduğundan PC'yi temsil etmek için Router kullanıldı.

Route Table Görüntüleme Komutu: show ip route

show ip route

Gateway of last resort is not set -> Router'da Default Gateway (Default Route) tanımlanmamış.

192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0 -> Directly Connected Network Route.
L 192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0 -> Local Route. Tek ve belirli adresi /32 Prefix Length ile tanımlayabiliriz.

Connected Route = Portun bağlı olduğu ağ.

Local Route = Portun gerçek IP Adresi (/32 Maskesi ile).

Connected Route ve Local Route, Port yapılandırıldığında otomatik olarak oluşur. 

PC1'in amaçlanan hedefe, 192.168.4.1'e giden bir rotası yok. Ancak bu bir sorun değil, Hostun her hedefe giden Rotayı bilmesi gerekmez. İhtiyacı olan tek şey, LAN dışındaki bir hedefe yönlendirilen bir trafiği gönderebileceği Default Gateway.

Cisco Router'da Default Gateway, Gateway of Last Resort olarak bilinir ve henüz ayarlanmamıştır.

Varsayılan Rota (Default Route - Gateway of Last Resort)

 • Bir Cisco Router'da Gateway of Last Resort yapılandırmak için bir Default Route yapılandırmanız gerekir.

 • Default Route, TÜM olası Hedefler ile Eşleşen bir Rotadır. Yalnızca Route Tablosunda Rota Eşleşmesi Bulunamazsa Kullanılır.

 • Router aldığı paketin Dst. IP Adresi ile Route Tablosundaki hedef ağları eşleştirirken, hedef ağ adreslerini Özelden Genele doğru sıralar.

  • Özel: İçinde en az IP Adresi bulunan hedef ağ.
  • Genel: İçinde en çok IP Adresi bulunan hedef ağ.

 • Default Route, mümkün olan En Genel Rotadır (0.0.0.0/0):
  • IP Adresi: 0.0.0.0
  • Subnet Mask: 0.0.0.0

default-route

Örnekler

192.168.1.0/24, 192.168.1.0 - 192.168.1.255 aralığındaki tüm IP Adresleri ile eşleşir.

192.168.1.1/32, sadece 192.168.1.1 IP Adresi ile eşleşir.

0.0.0.0/0, 0.0.0.0 - 255.255.255.255 aralığındaki tüm IP Adresleri ile eşleşir.

Statik Rota (Static Route)

Static Route Yapılandırma Komutu: ip route destination-address mask next-hop

cisco statik rota

PC1'de Default Gateway (R1) IP Adresine doğru bir Static Route yapılandırdım.

Yapılandırdığım Static Route, aynı zamanda bir Default Route (0.0.0.0/0) olduğundan show ip route komutu çıktısında Gateway of last resort adresinin 192.168.1.254 (R1) olduğunu görmekteyiz.

Ayrıca aşağı tarafta yapılandırılan Static Route bilgisini görebiliriz. Default Route, Route Tablosunda S* ile gösterilir. S*, Candidate Default Route anlamına gelir.

PC1 artık paketini R1'e gönderebilir. R1'in Route Tablosuna bakalım.

R1'in Portları yapılandırıldığında otomatik olarak oluşan Connected ve Local Rotaları görebilirsiniz.

PC1'den gelen paketin hedefi, 192.168.4.0/24 ağındaki 192.168.4.1'dir, fakat R1'in Route Tablosunda böyle bir giriş yoktur. Bu nedenle Router paketi çöpe atar (Drop).

Switch, gelen Frame'in Hedef MAC Adresi MAC Adres Tablosunda yoksa Frame'i aldığı Port dışında tüm Portlarından gönderir (Flood).  Router ise, bilinmeyen bir hedefe sahip paket aldığında paketi çöpe atar (Drop), diğer Portlarından göndermez.

Öyleyse, 192.168.4.0/24 ağına yönelik R1 üzerinde Static Route yapılandıralım.

ip route komutunun farklı bir varyasyonu:

ip route

cisco ip route

Static Route, Route Tablosunda S ile gösterilir.

Gateway of Last Resort is not set -> Çünkü belirtilen Static Route, belirli bir ağ içindir, Default Route değildir (0.0.0.0/0). Böylece R1 paketi R2'ye iletir.

R2'nin de Route Tablosunda da 192.168.4.1 ile eşleşen Rota yok, ekleyelim.

R2 gelen paketle ilgili Route Tablosunda bir eşleşme bulur (Static Route). Eşleşme bulundu, fakat paketi hangi Portundan iletmesini de bulması gerekiyor. Bu nedenle 192.168.24.4 adresi için de Route Tablosunda En Özel eşleşmeyi arar. Aşağıdaki Resimde en alt kısımda bulunan Rota gösterilmiştir (192.168.24.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1). Dolayısıyla Paket G0/1 Portundan R4'e gönderilir.

ip route komutunda next-hop kısmını exit-interface yazarsak buna gerek yoktur, çünkü zaten paketin çıkacağı Port bellidir.

R4'de herhangi bir Static Route yapılandırmadık, bu bir sorun mu?

R4 gelen paketle ilgili Route Tablosunda bir eşleşme bulur (Directly Connected) ve paketi G0/2 Portu üzerinden gönderir ve SW4 paketi PC4'e iletir.

Pingler başarısız oluyor, sorun nedir? -> Tek Yönlü Ulaşılabilirlik (One-Way Reachability).

PC4'den cevap gelmiyor / gelemiyor.

Src. IP Adres: 192.168.4.1 (PC4), Dst. IP Adres: 192.168.1.1

R4 ve R2'nin 192.168.1.0/24 ağına ulaşmak için bir rotası yoktur. O halde rotaları ekleyip yeniden Ping gönderelim.

En Özel Eşleşen Rota (Most Specific Matching Route)

 • Router, Route Tablosunda bir Hedef Adresi aradığında, En Özel Eşleşen Rotayı arar.

 • Most Specific = Longest Prefix Length (/32 > /24 > /16 > /8 > /0)

Topolojimizde R1 ve R4 arasında bir bağlantı daha ekledik. Ayrıca bazı rotalar yapılandırdık.

R1 Route Table


R1

Kaç adet Rota 192.168.4.1 ile eşleşir? Üstteki R1 Route Tablosuna göre kendiniz bulmaya çalışın.

En Özel Eşleşen Rota = 192.168.4.1/32 [1/0] via 192.168.14.4

Paket Başlığındaki Dst. IP Adresi ile Route Tablosundaki Girişin Subnet Mask'i AND’lenip Hedef Ağ Elde Edilebiliyorsa Eşleşme Bulundu Demektir.

192.168.4.1
255.255.255.255
AND
192.168.4.1 = 192.168.4.1 -> Eşleşme bulundu. En Özel Eşleşen Rota olduğundan diğer eşleşmelere bakılmaz.

Ayrıca 192.168.4.0/24 satırı ile de eşleşir:
192.168.4.1
255.255.255.0
AND
192.168.4.0 = 192.168.4.0 -> Eşleşme

Ayrıca 192.0.0.0/8 satırı ile de eşleşir:
192.168.4.1
255.0.0.0
AND
192.0.0.0 = 192.0.0.0 -> Eşleşme

R1

Kaç adet Rota 192.168.4.254 ile eşleşir?

192.168.4.254
255.255.255.0
AND
192.168.4.0 = 192.168.4.0 -> Eşleşme bulundu. En Özel Eşleşen Rota olduğundan diğer eşleşmelere bakılmaz.

Ayrıca 192.0.0.0/8 satırı ile de eşleşir:
192.168.4.254
255.0.0.0
AND
192.0.0.0 = 192.0.0.0 -> Eşleşme

Quiz 1

Quiz 2

Quiz 3

Quiz 4

Quiz 5


Cevaplar (Sırası İle): c, a, c, d, G0/3

Host Network Yapılandırması Hakkında Bilgi Alma Komutu: ipconfig

Host Network Yapılandırması Hakkında Detaylı Bilgi Alma Komutu: ipconfig /all

Bu komutları Packet Tracer ve Windows 10 gibi platformlarda Host hakkında bilgi almak için kullanabilirsiniz.

LAB - LAB 2 - ANKI

Okuduğunuz için teşekkürler.

Bu İçerikleri de Beğenebilirsiniz

Yorum Gönder